میز ناهارخوری ۴ نفره پایه گلدانی

میز ناهارخوری ۴ نفره دایره ای شکل پایه گلدانی

این میز ناهار خوری دایره ای شکل دارای صندلی های اسپرت با طرح متفاوت است که رنگ چوب و پارچه میز و صندلی های دارای رنگ بندی کامل بوده و بر اساس سفارش و سلیقه مشتریان عزیز انتخاب و تولید خواهند شد‌