میز ناهارخوری ۴ نفره اسپرت

میز ناهارخوری ۴نفره دایره ای شکل با صندلی های اسپرت

این مدل میز ناهارخوری دارای پایه های زیبا و دو طبقه است که روی طبقه بالایی این میز ناهارخوری می توان شیشه به رنگ دلخواه قرار داد.

صندلی های این سرویس ناهارخوری اسپرت بوده و رنگ و پارچه صندلی ها به انتخاب مشتری قابل تغییر است.