میز ناهار خوری گرد

میز ناهار خوری سه نفره دایره ای شکل

میز ناهار خوری ۳ نفره گرد دو طبقه که در طبقه زیرین می توانید ظروف و چیزهای دکوری مانند گلبرگ و ... قرار داده و از شیشه ای که روی طبقه دوم میز قرار میگیرد آنرا مشاهده کنید که سبب زیبایی میز غذاخوری تان می شود.

این میز ناهار خوری دارای دو صندلی و یک نیمکت است که رنگ چوب و پارچه آن به سلیقه و خواست مشتری می باشد.