ناهار خوری بیضی شکل

میز ناهار خوری چهار نفره بیضی شکل

میز ناهار خوری بیضی شکل به رنگ دلخواه مشتری و پارچه انتخابی، تولید شده از با کیفیت ترین چوب و پارچه

با ضمانت