مبل راحتی مدل "مدرن"

مبلی زیبا و راحت

پارچه مکث و مازراتی و ملیتا و پارچه های موجود در بازار هر پارچه ای که مشتری بخواهد با رنگ دلخواه مشتری روی مبل اجرا می شود.

اسفنج  30 کیلو تهران در نشیمن این مبل استفاده می شود.

کلاف مبل راحتی مدل مدرن از چوب سپیدار و  پایه ها چوب جنگلی از جمله روسی...... تهیه می گردد.