مبل سلطنتی مدل پروانه

مبل بسیار زیبا و پرفروش پروانه

 کلاف مبل سلطنتی پروانه از چوب راش،  ابر  و  اسفنج استفاده شده از برند پیک فوم سرد است.

پارچه این مبل زیبا که مارچه شنل یزد است را مشتری می تواند به دلخواه خود رنگ آن را انتخاب نماید.