مبل راحتی مدل میترا

مبل راحتی مدل زیبای "میترا"

 

 انتخاب رنگ پارچه مبل از پارچه درجه ۱ مبل از برند مکث  

کلاف مبل از  چوب مرغوب سپیدار

پایه های مبل میترا از  چوب درجه یک روسی

 می باشد.اسفنج استفاده شده 30 کیلو ویژه تهران