گلدان مدل فرشته

گلدان زیبای مدل فرشته

گلدان مدل فرشته 

جنس گلدان فایبرگلاس نشکن و مقاوم دربرابر ضربه می باشد.

ارتفاع این مدل گلدان ۱متر و ۱۰ سانتیمتر است.