آینه پرنسس

آینه متحرک مدل پرنسس

آینه متحرک

 جنس فایبر کلاس مقاوم در برابر ضربه

ارتفاع180سانتیمتر