ست آینه ، شمعدان و کنسول آنجل

ست زیبای آینه، دو شمعدان و کنسول دیواری

 ست کامل آینه ، شعمدان و کنسول که به دیوار نصب ...می شود

جنس رزین

ابعاد؛

آینه 90 در100

شعمدان 30در15

کنسول 70 در36