ست پذیرایی

ست پذیرایی شامل میوه خوری،آجیل خوری، شکلات خوری، شیرینی خوری

ست پذیرایی شامل میوه خوری (به ارتفاع ۳۵سانتیمتر و قطر دهانه ۳۳سانتیمتر)،آجیل خوری (قطر دهانه   ۲۲سانتیمتر)، شکلات خوری دو طبقه، شیرینی خوری(ارتفاع ۳۵سانتیمتری و قطر دهانه ۲۷ سانتیمتری