آباژور ستون کریستال

آباژور کنار سالنی دارای آویز کریستال

 

🔅آباژور کنارسالنی ستون کریستال

🔅جنس کلاهک کتان ترک

🔅ارتفاع ۱۵۵ سانتیمتر

دارای آویز کریستال بسیار شیک