مبل ال مدل نگین

مبل ال شش نفره با یک کنج

مبل ال نگین یک مبل ال شش نفره است که دارای کنج نیز میباشد و بدلیل دسته های چوبی و تخت در دو طرف پذیرایی از میهمان با آن آسانتر خواهد بود...