میز جلو مبلی و عسلی مدل مربع دوطبقه

یک میز جلو مبلی دو طبقه دارای کشو به همراه دو میز عسلی کشو دار

یک میز جلو مبلی دو طبقه دارای کشو به ابعاد ۸۰ در ۸۰ سانتیمتری به همراه دو میز عسلی کشو دار در ابعاد ۴۰ در ۴۰ سانتیمتری