سه تکه میز عسلی مدل مربع

سه عدد میز مربع شکل سه پایه

سه عدد میز عسلی مربع شکل سه پایه در ابعاد۴۵در۳۶سانتیمتری