کوسن های مبل با طرح های ساتن و پارچه ای

هنگام خرید مبل راحتی اگر هوشمند باشید و یک رنگ خنثی برای مبلتان انتخاب کنید آنوقت می توانید هر چند ماه یکبار با تغییر روکش کوسن ها بدون نگرانی از اینکه تغییر آنها اصطلاحا توی ذوق بزند یا به مبل نیاید رنگ و روی منزلتان را عوض کنید. روحیه شما و اعضای خانواده تان به همین کوسن های کوچک و زیبا وابسته است پس آستین همت بالا بزنید و یک کوسن برای مبلتان انتخاب کنید.دوخت کوسن هم خیلی هزینه ندارد هم هرکسی از پس آن برمی آید. کافی است کمی خیاطی بلد باشید و از یک پارچه فروشی پارچه مناسب انتخاب کنید. می توانید از طرح های زیر هم ایده بگیرید...